Overgangsvergaderingen en zomerschool 2017

Leerlingen die niet regulier overgaan naar het volgende leerjaar in dezelfde afdeling worden na afloop van de cijfervergaderingen door de mentor gebeld. De vergaderingen van mavo-2, mavo-3, havo-3, havo-4, vwo-4 en vwo-5 zijn op maandag 10 juli 2017.
In de vergadering van mavo-3, havo-4, vwo-4 en vwo-5 wordt niet alleen beslist over overgaan of doubleren, maar ook of een leerling bij doubleren in aanmerking komt voor de zomerschool.
De mentor belt na afloop van de vergadering als een leerling is blijven zitten en eventueel of een leerling voor de zomerschool in aanmerking komt. Is dat laatste het geval, dan wordt de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een intakegesprek op school. De indeling voor de intake van de zomerschool is als volgt:

  • mavo-3 van 12.00 tot 13.00 uur;
  • havo-4 van 13.00 tot 14.00 uur;
  • vwo-5 van 14.00 tot 15.00 uur;
  • vwo-4 van 15.00 tot 16.00 uur.

De zomerschool start op dinsdag 11 juli 2017 en wordt afgerond op vrijdag 21 juli 2017.

De vergaderingen van vwo-3, havo-2, vwo-2 en de brugklas zijn op dinsdag 11 juli 2017.

Vriendelijk verzoek aan leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) om op de dag van de overgangs-vergaderingen telefonisch bereikbaar te zijn.