Overgangsvergadering en zomerschool 2018

Leerlingen die niet regulier overgaan naar het volgende leerjaar in dezelfde afdeling worden na afloop van de cijfervergaderingen door de mentor gebeld. De vergaderingen van mavo-3, havo-4, vwo-4 en vwo-5 zijn op vrijdag 29 juni 2018.
In de vergadering van mavo-3, havo-4, vwo-4 en vwo-5 wordt niet alleen beslist over overgaan of doubleren, maar ook of een leerling bij doubleren in aanmerking komt voor de zomerschool.
De mentor belt na afloop van de vergadering als een leerling is blijven zitten en eventueel of een leerling voor de zomerschool in aanmerking komt. Is dat laatste het geval, dan wordt de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een intakegesprek op school.

Zomerschool
De indeling voor de intake van de zomerschool is als volgt:

  • mavo-3 van 12.00 tot 13.00 uur;
  • havo-4 van 13.00 tot 14.00 uur;
  • vwo-5 van 14.00 tot 15.00 uur;
  • vwo-4 van 15.00 tot 16.00 uur.

De zomerschool start op dinsdag 3 juli 2018 en wordt afgerond op vrijdag 13 juli 2018.

De vergaderingen van de brugklassen, klas 2 en klas 3 havo en 3 vwo vinden plaats op maandag 2 juli 2018. De mentor belt na afloop van de vergadering of een leerling is blijven zitten.

Vriendelijk verzoek aan leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) om op de dag van de overgangs-vergaderingen telefonisch bereikbaar te zijn.

Afronding cijfers
Op het overgangsrapport worden de cijfers afgerond naar een geheel getal, uitgerekend door Magister. Het is goed om te weten dat afronding van de cijfers op de volgende wijze gebeurt: het cijfer 5,49 en lager worden afgerond naar een 5 en het cijfer 5,50 en hoger worden afgerond naar een 6.