Persoonlijke gegevens wijzigen

Uw e-mailadres wijzigt u niet hier, maar via Magister.
Wijzig uw wachtwoord. Indien u uw wachtwoord niet meer weet, vult u dit formulier in.

Gebruik onderstaand formulier om uw persoonlijke gegevens te wijzigen.
* verplicht veld

voornaam kind *

tussenvoegsel

achternaam kind *

 
 
Huidige gegevens ouder(s)/verzorger(s):

voornaam *

tussenvoegsel

achternaam *

telefoonnummer 1 (invullen als 0135420538) *

Wijziging(en):

straat

huisnummer

postcode

plaats

debiteuradres (de school stuurt eventuele facturen naar dit adres)

telefoonnummer 2 (invullen als 0135420538)

toelichting

Neem de letter-/cijfercombinatie over om te bewijzen dat u geen "spambot" bent:
captcha *

Indien het debiteuradres afwijkt van het woonadres, kunt u dit doorgeven aan de leerlingenadministratie@mill-hillcollege.nl onder vermelding van ten minste uw naam en telefoonnummer.