Brieven en presentaties mavo (2018-2019)

Op deze pagina kunt u de brieven vinden die aan u als Brieven 5ouder(s)/verzorger(s) gestuurd worden tijdens het schooljaar.

mavo-2
brieven
M-1819-071 – leerlingen mavo 2, programma activiteitenweek 1, met bijlagen

mavo-3
brieven
M-1819-084 – Ouders mavo-3, verzorgen van een gastles
M-1819-062 – Leerlingen mavo-3, activiteitenweek 1

mavo-4
brieven
M-1819-033 – ouders mavo-4, Berlijnreis (07-09-2018)
M-1819-054 – ouders mavo-4, londenreis 2018 (25-09-2018)

presentaties
ouderavond mavo-4, 3-9-2018 M4D


Klik hier voor het archief van de brieven en presentaties die in schooljaar 2017-2018 verzonden zijn.