Brieven en presentaties havo (2017-2018)

Op deze pagina kunt u de brieven vinden die aan u als Brieven 4ouder(s)/verzorger(s) gestuurd worden tijdens het schooljaar.

Havo-3
Brieven
*
H-1718-298 – leerlingen havo-3, programma activiteitenweek 2 (09-04-2018)
*
H-1718-059 – Leerlingen havo-3, programma acitiviteitenweek 1 (03-10-2017)
F-1718-040 – Havo-3 – bijdrage vaste schoolkosten en BLA-activiteiten (22-09-2017)
* HV-1718-007 – ouders havo-3 en vwo-3, kennismakingsavond 4 september 2017
* LOB-H-1718-041 – Ouders havo-3, uitnodiging lob-ouderavond 4 oktober 2017 (20-09-2017)

Presentaties
Lob-ouderavond havo-3 op 4 oktober 2017 (04-10-2017)

Havo-4
Brieven
* H-1718-327 – leerlingen havo-4 met NLT, bezoek ETZ Elisabeth op 28-05-2018 (07-05-2018)
*
LOB-HV-1718-097 – ouders en leerlingen havo en vwo-bovenbouw, beroepentoer ETZ Tilburg (13-11-2017)
* LOB-MH-086 – Ouders mavo-3, mavo-4, havo-4, opleidingenmarkt Doen, Zien, Beleven
H-1718-061 – Leerlingen havo-4, programma acitiviteitenweek 1 (03-10-2017)
* F-1718-040 – Havo-4 – bijdrage vaste schoolkosten en BLA-activiteiten (22-09-2017)
* H-1718-012 – ouders havo-4, kennismakingsavond 7 september 2017
* HV-1718-030 – Ouders leerlingen havo-4 en vwo-4 cultuurdag 21 september 2017 (08-09-2017)

Presentaties
* Ouderavond havo-4, september 2017

Buitenlandse reizen
Algemene presentatie ouders reizen 2018 (26-09-2017)
Barcelona
Berlijn
Londen
Marokko
Rome
Zeilkamp

Havo-5
Brieven
* H-1718-308 – leerlingen havo-5, activiteitenweek 2 examentrainingen met bijlage (10-04-2018)
* brfinstructieperiodeC180119 (002) (02-02-2018)
* H-1718-062 – Leerlingen havo-5, programma activiteitenweek 1 (03-10-2017)
* F-1718-040 – Havo-5 – bijdrage vaste schoolkosten en BLA-activiteiten (22-09-2017)
* HV-1718-008 – ouders havo-5 en vwo-6, kennismakingsavond 13 september 2017
* Aanmeldingsbrief Auschwitzreis (18-09-2017)

Presentaties
* PPT ouderavond havo-5, september 2017 (15-09-2017)

———————————————————————————–

Klik hier voor alle brieven en presenties die in schooljaar 2016-2017 verzonden zijn.