Brieven en presentaties havo (2018-2019)

Op deze pagina kunt u de brieven vinden die aan u als Brieven 4ouder(s)/verzorger(s) gestuurd worden tijdens het schooljaar.

 


Brieven
Havo-2

Havo-3

Havo-4

Havo-5

Presentaties
Havo-2

Havo-3

Havo-4
Ouderavond H4 presentatie 30-09-2018

Buitenlandse reizen havo-4
Flyer Ardennen
Flyer Barcelona
Flyer Berlijn
Flyer Londen
Flyer Rome
Presentatie ouderavond reizen
Inschrijfformulier reizen

Havo-5

 

Klik hier voor alle brieven en presenties die in schooljaar 2017-2018 verzonden zijn.