Brieven en presentaties vwo (2017-2018)

Op deze pagina kunt u de brieven vinden die aan u als Brievenouder(s)/verzorger(s) gestuurd worden tijdens het schooljaar.

vwo-2
brieven
*
OB-1718-307 – ouders van leerlingen havo-2 en vwo-2, programma activiteitenweek 2 (09-04-2018)
* F-1718-040 – Vwo-2 – bijdrage vaste schoolkosten en BLA-activiteiten (22-09-2017)
OB-1718-011 – ouders havo-2 en vwo-2 kennismakingsouderavond 2017-2018

vwo-3
brieven
* V-1718-300 – leerlingen vwo-3, programma activiteitenweek 2 (09-04-2018)
*
LOB-V-094 – Ouders vwo-3, ouderavond lob vwo-3 op 16 november 2017
* V-1718-052 – leerlingen vwo-3 activiteitenweek 1 (02-10-2017)
* F-1718-040 – Vwo-3 – bijdrage vaste schoolkosten en BLA-activiteiten (22-09-2017)
HV-1718-007 – ouders havo-3 en vwo-3, kennismakingsavond 4 september 2017

presentaties
PPP lob-ouderavond vwo-3, 16 november 2017 (15-09-2017)

vwo-4
brieven
* V-1718-348 – ouders vwo-4, uitnodiging veldwerkdag 4 juni 2018 (25-05-2018)
* V-1718-301 – leerlingen vwo-4, programma activiteitenweek 2 (09-04-2018)
* LOB-HV-1718-097 – ouders en leerlingen havo en vwo-bovenbouw, beroepentoer ETZ Tilburg (13-11-2017)
* V-1718-053 – leerlingen vwo-4, activiteitenweek 1 (02-10-2017)
* F-1718-040 – Vwo-4 – bijdrage vaste schoolkosten en BLA-activiteiten (22-09-2017)
V-1718-009 – ouders vwo-4, uitnodiging kennismakingsavond 7 september 2017
HV-1718-030 – Ouders leerlingen havo-4 en vwo-4 cultuurdag 21 september 2017 (08-09-2017)

presentaties
PPT vwo-4 2017 ouderavond, september 2017 (15-09-2017)

vwo-5
brieven
*
LOB-HV-1718-097 – ouders en leerlingen havo en vwo-bovenbouw, beroepentoer ETZ Tilburg (13-11-2017)
*
V-1718-054 – leerlingen vwo-5, activiteitenweek 1 (02-10-2017)
* F-1718-040 – Vwo-5 – bijdrage vaste schoolkosten en BLA-activiteiten (22-09-2017)
V-1718-010 ouders vwo-5, uitnodiging kennismakingsavond vwo-5 op 7 september 2017.docx
Aanmeldingsbrief Auschwitzreis (18-09-2017)

Presentaties
Buitenlandse reizen
Algemene presentatie ouders reizen 2018 (26-09-2017)
Barcelona
Berlijn
Londen
Marokko
Rome
Zeilkamp

vwo-6
brieven
* V-1718-302 – leerlingen vwo-6, programma activiteitenweek 2 (09-04-2018)
* brfinstructieperiodeC180119 (002) (02-02-2018)
* LOB-HV-1718-097 – ouders en leerlingen havo en vwo-bovenbouw, beroepentoer ETZ Tilburg (13-11-2017)
*
V-1718-055 – leerlingen vwo-6, activiteitenweek 1 (02-10-2017)
* F-1718-040 – Vwo-6 – bijdrage vaste schoolkosten en BLA-activiteiten (22-09-2017)
HV-1718-008 – ouders havo-5 en vwo-6, kennismakingsavond 13 september 2017
Jaarplanner vwo-6, 2017-2018 (15-09-2017)

presentaties
PPT vwo-6 ouderavond, september 2017 (15-09-2017)

————————————————————————————-

Klik hier voor het schoolarchief brieven en presentaties vwo 2016-2017.