Lob (havo-3/4/5)

Algemene informatie
De lob-coördinatoren de mentor kunnen je helpen bij het maken van een aantal belangrijke keuzes voor vakken, opleidingen en beroepen.

lob-coördinator e-mailadres
Mevrouw M. Dingemans mdingemans@millhillcollege.nl

In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het maken van deze keuzes. Voor hulp en vragen kun je e-mailen naar lob@millhillcollege.nl of binnenlopen bij de werkkamer lob (kamer 32 in de mediatheek).

Informatie voor de leerlingen in havo-3
In havo-3 ga je je oriënteren op de verschillende profielkeuzes voor de bovenbouw en welk profiel het beste past bij jouw interesses én competenties. Dit proces vindt met name plaats tijdens de mentorlessen in de B- en C-periode. Er wordt gewerkt met het programma Qompas Profielkeuze. Dit bestaat uit een online stappenplan waarmee je meer inzicht krijgt in wie je bent en waar je interesses liggen. Met behulp van dit programma kun je uitzoeken welk profiel en welke bijbehorende vakken het beste bij jou passen.

Informatie voor de havo-bovenbouwleerlingen
In havo-4 en havo-5 ga je jezelf verder verdiepen in wie je bent en wat je na het Mill Hill College wilt gaan doen. Jouw mentor begeleidt je hierbij, maar ook je ouder(s)/verzorger(s), vrienden, familie, kennissen en collega’s kunnen je hierbij helpen. Zij kennen jou immers ook (heel) goed en/of hebben voor dezelfde keuze gestaan. Voor meer specifieke vragen over bijvoorbeeld studiemogelijkheden kun je ook bij de lob-coördinator, mevrouw Dingemans, terecht. Zij kan je helpen met vragen over bepaalde studies of als je vastloopt in je keuzeproces.

In havo-4 start je tijdens het BGU met het programma Qompas Studiekeuze. Dit is een online stappenplan waarmee je meer kennis krijgt over wie je bent en waar je interesses liggen. Je gaat op zoek naar beroepensectoren en studierichtingen die bij jou passen. Daarnaast maak je een begin met het bezoeken van open dagen en andere studiekeuze-activiteiten.

In havo-5 rond je het stappenplan in Qompas af en ga je meer specifiek uitzoeken welke studierichting en welke onderwijsinstelling bij jou passen. Je gaat bijvoorbeeld proefstuderen of een dagje meelopen bij de studie van jouw keuze. Ook maak je een extra opdracht die gericht is op je cv, een overbruggingsjaar of de studiekeuzecheck. Uiteindelijk hak je de knoop door en schrijf je jezelf in voor een opleiding die past bij jouw interesses, of misschien kies je er heel bewust voor om eerst nog een jaar te gaan reizen, vrijwilligerswerk te doen of te werken.

Lob is niet geheel vrijblijvend. In het PTA staat omschreven wat je, in welke periode, moet hebben gedaan. In Moodle staat alle informatie over lob.

Verlof
Als je verlof aan wil vragen voor een open dag, meeloopdag, intake etc. regel je dit verlof via het lob-formulier. Dit oranje formulier is te vinden in de lob-hoek achterin de mediatheek, maar dit kun je ook vanuit de site downloaden en uitprinten.
Dit formulier dien je volledig in te vullen en te laten ondertekenen door je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor. Daarna regel je het verlof zelf bij de loge. Ten slotte lever je het Lob-formulier in bij de werkkamer lob.