Lob (vwo-4/5/6)

Algemene informatie
De lob-coördinator en de mentor kunnen je helpen bij het maken van een aantal belangrijke keuzes voor vakken, opleidingen en beroepen.
In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het maken van deze keuzes. Voor hulp en vragen kun je mailen naar lob@millhillcollege.nl of binnenlopen bij lob (kamer 32 in de mediatheek) voor een afspraak.

Wil je meer weten over de profielen en de daarbij horende vakken?
Het profielkeuzeformulier, atheneum.
Het profielkeuzeformulier, gymnasium.

Informatie speciaal voor vwo-bovenbouwleerlingen
Wil je een open dag of een meeloopdag bezoeken of meedoen aan een andere lob-activiteit dan kan dat. Als je daarvoor verlof aan moet vragen, dan regel je dit verlof via het lob-formulier. Dit oranje formulier is te vinden in de lob-hoek achterin de mediatheek, maar kun je ook vanuit Moodle downloaden en uitprinten.

Klik hier voor het lob-formulier.

lob-coördinator e-mail
mevrouw L. van Puffelen lvanpuffelen@millhillcollege.nl