PTA (havo)

PTA staat voor Programma voor Toetsing en Afsluiting. In het PTA staat wat je moet doen voor het examen. Alle examenonderdelen en schoolexamens met weging zijn hierin vermeld.
Het is van belang dat je alle onderdelen (op tijd) afrondt.

HAVO
cohort 2015
PTA havo cohort 2015
PTA havo cohort, 2015, vakken
Erratum wiskunde A, cohort 2015
Erratum Spaans, cohort 2015

cohort 2016
PTA havo, cohort 2016
PTA havo cohort, 2016, vakken

cohort 2017
PTA havo cohort 2017
PTA havo cohort 2017, vakken

cohort 2018
PTA cohort 2018 havo
PTA 2018-2019, vakken