PTA (vwo)

PTA staat voor Programma voor Toetsing en Afsluiting. In het PTA staat wat je moet doen voor het examen. Alle examenonderdelen en schoolexamens met weging zijn hierin vermeld.
Het is van belang dat je alle onderdelen (op tijd) afrondt.

VWO
cohort 2016
PTA vwo, cohort 2016
PTA vwo cohort 2016 schooljaar 2017-2018 en 2018-2019

cohort 2017
PTA vwo, cohort 2017
PTA vwo cohort 2017 schooljaar 2018-2019 en 2019-2020, vakken

cohort 2018
PTA vwo cohort 2018
PTA vwo cohort 2018 schooljaar 2018-2019
PTA vwo cohort 2018 schooljaar 2019-2020 en 2020-2021

jaaroverzichten schooljaar 2018-2019
Toetsoverzicht vwo-4 schooljaar 2018-2019
Toetsoverzicht vwo-5 schooljaar 2018-2019
Toetsoverzicht vwo-6 schooljaar 2018-2019