Schoolplan

‘Leren Navigeren’ is onze leidraad de komende vier jaren: leerlingen moeten worden voorbereid op een leven in de 21ste eeuw en dat betekent dat naast kennis ook allerlei vaardigheden van belang zijn, zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen en ICT-geletterdheid. In ons onderwijs wordt daaraan dan ook veel aandacht geschonken.

Klik hier om het schoolplan ‘Leren Navigeren’ te bekijken.