Onze school

Identiteit
In 1866 stichtte kardinaal Herbert Vaughan de congregratie van de Mill Hill Fathers. De Tilburgse stichting dateert van 1912 en werd gevestigd in de Rooi Pannen, toen aan de rand van de stad. Inmiddels heeft de congregatie geen directe betrokkenheid meer bij het bestuur van de school; de school valt onder het bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Wel zijn de doelstellingen van de congregratie van de Mill Hill Fathers bewaard gebleven in de huidige identiteit van de school. Het Mill-Hillcollege kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid bij mensen in ontwikkelingslanden en aandacht voor sociale rechtvaardigheid. Het Mill-Hillcollege wil die betrokkenheid uitdragen vanuit waarden die in de katholieke traditie wortelen, zonder de ogen te sluiten voor de maatschappelijke realiteit waarin het bijzonder katholiek onderwijs zich momenteel beweegt. Waarden als solidariteit en betrokkenheid zijn in deze traditie van groot belang, niet alleen in onze dagelijkse omgang met elkaar, maar ook met mensen in de zogenoemde derde wereld.

Ambitie
Het Mill-Hillcollege wil een school zijn waarin het draait om de ontwikkeling van leerlingen tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij. Het Mill-Hillcollege biedt verschillende stromen aan (mavo-havo-atheneum-atheneum plus-gymnasium)  en bereidt de leerlingen op een optimale wijze voor op het vervolgonderwijs dat het beste bij het individu past, waarbij de ontwikkeling van kennis, vaardigheden én persoonskenmerken de uitgangspunten vormen. De school is een lerende gemeenschap: leerlingen en medewerkers leren ook van elkaar: op het Mill-Hill leer je immers meer!
Het Mill-Hillcollege heeft een christelijk-humanitaire visie op mens en maatschappij, waarin naast de eigen verantwoordelijkheid, solidariteit en betrokkenheid met andere mensen, aandacht en respect voor anderen centraal staan.  Het Mill-Hill wil haar authentieke wortels als derdewereldschool uitdragen.
Een personeelslid van het Mill-Hillcollege kan leerlingen inspireren, binden en boeien, en werkt samen met collega’s aan een hoge kwaliteit van het onderwijs. Dit alles vindt plaats in een veilige omgeving, in een duidelijke structuur met heldere communicatie wat zorgt voor een optimale betrokkenheid bij de school.

Kernwaarden
Met de kernwaarden van het Mill-Hillcollege willen we dat iedereen in ėėn oogopslag kan zien waar onze school voor staat. Onze kernwaarden zijn:
o inspirerend;
o betrokken;
o ondernemend.

Inspirerend
Inspirerend onderwijs ontstaat als creativiteit de ruimte krijgt en als het onderwijs leerlingen uitdaagt tot nadenken en tot zelfstandig handelen en reflecteren. De docent kan de leerling binden en boeien en leerlingen kunnen elkaar inspireren in een rijke leeromgeving, waardoor de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonskenmerken geoptimaliseerd wordt.

Betrokken
De medewerkers, leerlingen en ouders van het Mill-Hillcollege zijn betrokken bij elkaar: ze hebben oog en oor voor elkaar en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen. De school is betrokken bij mens en maatschappij onder andere bij mensen in de zogenoemde derde wereld.

Ondernemend
De medewerkers en leerlingen van de school zijn ondernemend; ze zijn op zoek naar hun eigen horizon en nemen zelf het initiatief. Van medewerkers en leerlingen wordt verwacht dat ze slagvaardig zijn en door innovatie succes willen hebben. Ze krijgen de ruimte om op een dynamische wijze nieuwe dingen te ontwikkelen en plannen uit te voeren; dit moet leiden tot resultaten, waarvoor een ieder dan zelf of gezamenlijk de verantwoordelijkheid neemt.

Het Mill-Hillcollege in zijn omgeving
Het Mill-Hillcollege is gelegen in een (groene) omgeving in Goirle en trekt leerlingen aan uit diverse gemeenten, maar met name  uit Goirle (42%), Hilvarenbeek (22%), Alphen-Chaam (10%) en Tilburg (20%).

Het Mill-Hillcollege is een school voor mavo-havo-atheneum-atheneum plus en gymnasium en biedt theoretisch onderwijs in de gehele breedte. Onze school wil geen brede vmbo-school zijn. Uit discussies in de media en de politiek blijkt ook duidelijk dat de naamvoering mavo in plaats van vmbo-t een goede uitstraling heeft. Bovendien sluit de naam mavo naadloos aan bij het onderwijs dat wij bieden en de mogelijkheid die we zien in de opstroom van leerlingen vanuit de A-stroom naar de havo of de opstroom van leerlingen na het behalen van een mavo-diploma naar het havo. Onze ambitie is hiermee een duidelijk profiel te geven van het didactisch concept.