Stage algemeen

Schoolopleider
Rik van Doeselaar
T 013-5420538
E rvandoeselaar@mill-hillcollege.nl
Schoolopleider
Anita Beeftink
T 013-5420538
E abeeftink@mill-hillcollege.nl
541

Introductie
In de visie van de school heeft scholing, begeleiding en opleiding van zowel zittend als nieuw personeel hoge prioriteit. Het Mill-Hillcollege maakt deel uit van de Academische Opleidingsschool Midden Brabant (AOMB). Het Mill-Hillcollege hecht er aan ook stage plaatsen aan te bieden aan studenten van opleidingen, die niet samenwerken binnen de eerder genoemde combinatie.

Het Mill-Hillcollege werkt vanuit de beleidsnotitie “Opleidingsschool”, waarin de uitgangspunten van het Mill-Hillcollege als opleidingsschool zijn uitgewerkt. Dit document zal regelmatig worden aangepast op basis van de ontwikkelingen op de school, bij de educatieve partners en de AOSMB en baseert zich op de volgende visie.

‘Het Mill-Hillcollege vindt het opleiden van nieuwe collega’s een integraal deel van zijn onderwijstaak. Onze eigen onderwijsontwikkeling krijgt zo een impuls en tegelijkertijd dragen wij bij aan de continuïteit van ons onderwijs binnen en buiten de eigen school. Ons opleiden wordt dus gedragen door dezelfde kernwaarden als ons onderwijs.’

Aangezien de wensen en eisen van de verschillende opleidingsinstituten zeer divers zijn, is het voor onze school onmogelijk om deze diversiteit in te passen binnen de schoolorganisatie. Het Mill-Hillcollege kiest ervoor een eigen gezicht te tonen als opleidingsschool. Naast onze actieve participatie in de eerder genoemde opleidingscombinatie zijn er plaatsen voor deeltijders en zij-instromers en werken wij nauw samen met vrijwel alle regionale educatieve partners.

Klik hier voor meer informatie over de Opleidingsschool van het Mill-Hillcollege.