Geschiedenis

Het Mill Hill College viert dit schooljaar zijn 58e verjaardag. Er zijn ondertussen al de nodige generaties leerlingen bij ons afgestudeerd. Vroeger was Mill Hill van de kloosterorde “De fathers van Mill-Hill”. Deze mannen werden opgeleid om te werken in derdewereldlanden. Nog steeds leven we actief mee met de mensen in ontwikkelingslanden. Als afsluiting van de vredesweek organiseren we jaarlijks een rommelmarkt, waarvan de opbrengst naar goede doelen in de derde wereld gaat. Het afgelopen jaar was dat maar liefst € 50.462,82.

In de geschiedenis van de school zijn we twee maal gefuseerd; in 1989 met mavo St. Jan in Goirle en in 1997 met de St. Jozef mavo in Hilvarenbeek. Hierdoor hebben we het onderwijspakket van havo en vwo uitgebreid met mavo. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in goede huisvesting en in een prettige schoolomgeving. Zo beschikken we over een moderne mediatheek om onderwijsvernieuwingen te ondersteunen. Zo’n 1600 leerlingen komen elke schooldag vanuit Goirle, Riel, Alphen, Baarle-Nassau, Hilvarenbeek, Diessen, Biest-Houtakker, Esbeek, Tilburg of Poppel (B) naar het Mill Hill College.