MR

De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterbannen is hiervoor zeer belangrijk. We kunnen jullie inbreng daarbij goed gebruiken. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om (een van) de leden van de MR te benaderen met vragen/opmerkingen en ideeën.

Wat doet een MR zoal?
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies-, instemmings- of initiatiefrecht.

De afgelopen tijd heeft de MR onder andere advies gegeven over Team-X en de aanstelling van de nieuwe rector. Daarnaast probeert zij kritisch te kijken naar onderwijsbeleid en de werkdruk en zoekt zij nadrukkelijk de verbinding tussen schoollelding en personeel en ouders en leerlingen.

De MR komt 6 keer per schooljaar voor een vergadering samen. Deze bijeenkomsten zijn in principe openbaar. Wil je eens een vergadering bijwonen? Wil je de MR informeren? Of overweeg je deelname aan de MR? Kom gerust even langs bij één van de leden of stuur een mail naar MR@mill-hillcollege.nl

De MR komt in schooljaar 2018-2019 op de volgende data bij elkaar:

 • maandag 17 september 2018 (A5)
 • donderdag  29 november 2018 (B4)
 • dinsdag 29 januari 2019 (C2)
 • woensdag 20 maart 2019 (C8)
 • donderdag 16 mei 2019 (D5)
 • dinsdag 11 juni 2019 (D9)

De MR-leden zijn:

 • Maaike Dingemans (vice-voorzitter, personeel)
 • Ester Hekkenberg (secretaris, personeel)
 • Ton Spaninks (personeel)
 • Kees Marijnissen (personeel)
 • Esther Schets (personeel)
 • Rick Verlind (personeel)
 • Anne Glerum (leerling)
 • Bente van der Linden (leerling)
 • Naomi van Puijenbroek (leerling)
 • Lisette van Dooren-Vermolen (ouder)
 • Ilja Bos (ouder)