MR

De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achterbannen is hiervoor zeer belangrijk. We kunnen jullie inbreng daarbij goed gebruiken. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om (een van) de leden van de MR te benaderen met vragen/opmerkingen en ideeën.

Wat doet een MR zoal?
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies-, instemmings- of initiatiefrecht.

De afgelopen tijd heeft de MR onder andere advies gegeven over Team-X en de aanstelling van de nieuwe rector. Daarnaast probeert zij kritisch te kijken naar onderwijsbeleid en de werkdruk en zoekt zij nadrukkelijk de verbinding tussen schoollelding en personeel en ouders en leerlingen.

De MR komt 6 keer per schooljaar voor een vergadering samen. Deze bijeenkomsten zijn in principe openbaar. Wil je eens een vergadering bijwonen? Wil je de MR informeren? Of overweeg je deelname aan de MR? Kom gerust even langs bij één van de leden of stuur een mail naar MR@mill-hillcollege.nl

De MR komt in schooljaar 2017-2018 op de volgende data bij elkaar:

 • woensdag 27 september 2017 (A5)
 • donderdag  30 november 2017 (B4)
 • maandag 29 januari 2018 (C2)
 • woensdag 21 maart 2018 (C8)
 • dinsdag 15 mei 2018 (D5)
 • dinsdag 12 juni 2018 (D9)

De MR-leden zijn:

 • Rianne Kootstra (voorzitter, personeel)
 • Maaike Dingemans (vice-voorzitter, personeel)
 • Ester Hekkenberg (secretaris, personeel)
 • Ruud Licht (penningmeester, ouder)
 • Ton Spaninks (personeel)
 • Kees Marijnissen (personeel)
 • Esther Schets (personeel)
 • Philippe Bresson (leerling)
 • Rutger Eichhörn (leerling)
 • Freke Schellekens (leerling)
 • Lisette van Dooren-Vermolen (ouder)
 • Ilja Bos (ouder)