Leerlingen vwo-5 in debat over festival

Leerlingen van vwo-5 vormden woensdag 23 en donderdag 24 mei 2018 een jonge afspiegeling van de Goirlese gemeenteraad. Als onderdeel van een samenwerkingsproject tussen de gemeente en het Mill-Hillcollege werd de raadszaal van het gemeentehuis bevolkt door de fictieve fracties De Groenen, Rozen Rood, Liberaal Blauw en Levend Wit. De leerlingen bleken prima in staat om te debatteren over de haalbaarheid van een festival in de gemeente Goirle. Alle fracties erkenden de meerwaarde van dit evenement en afgezien van enkele kanttekeningen werd er met het voorstel dat voortkwam uit een handtekeningenactie unaniem ingestemd.
Het was bijzonder om de leerlingen van een afstand te observeren en ontzettend leuk om te zien hoe zij opgingen in het rollenspel. Vol vuur werden de standpunten verdedigd en gingen de fracties naarstig op zoek naar samenwerking om die felbegeerde meerderheid te halen voor hun voorstel. Mijn leerlingen hebben ervaren hoe politieke participatie werkt in de praktijk.  Deze excursie draagt bij aan de politieke betrokkenheid onder jongeren.