februari 2019

Week 6 – C3

05-02-2019 45-minutenrooster
05-02-2019 Interviewavond klas 1 t/m 6
06-02-2019 Excursie maatschappijleer mavo-4 naar Den Haag
07-02-2019 Interviewavond klas 1 t/m 6

Week 7 – C4

12-02-2019 45-minutenrooster
12-02-2019 Start begeleidingsuren brugklas (wiskunde, Engels, lezen, schrijven en rekenen)
13-02-2019 19.30-21.00 uur ouderpanel Team-X en havo-/vwo-bovenbouw

Week 8 – C5

19-02-2019 45-minutenrooster
19-02-2019 Inhaal/herkansingen toetsen bovenbouw schakelweek 2
20-02-2019 14.30-16.15 uur Themamiddag groep 8 (3)
21-02-2019 12.30-15.15 uur oriëntatiemiddag havo-3 en vwo-3 bij Fontys
24-02-2019 11.00-15.00 uur OPEN DAG

Week 9 – C6

26-02-2019 45-minutenrooster
26-02-2019 Inhaal/herkansingen B9 bovenbouw (uitloop)
27-02-2019 Interviewavond mentoren en lob-coördinatoren
28-02-2019 Interviewavond mentoren en lob-coördinatoren