juni 2018

Week 22 – D7

01-06-2018 Rekenexamen 2F voor mavo-3, (1e gelegenheid).
Leerlingen mavo-3 gehele dag lesvrij!

Week 23 – D8

04-06-2018 Rekentoets 3F voor havo-4 en vwo-5, (1e gelegenheid).
Leerlingen havo-4 en vwo-5 gehele dag lesvrij!
04-06-2018 Veldwerkdag biologie vwo-4
05-06-2018 45-minutenrooster
06-06-2018 Reserve veldwerkdag biologie vwo-4
07-06-2018 Inhaaltoetsen havo-4, vwo-4 en vwo-5 (C9) uitloop
08-06-2018 Personeelsdag, alle leerlingen vrij!

Week 24 – D9

11-06-2018 19.30-21.00 uur ouderpanel
12-06-2018 45-minutenrooster
13-06-2018 Uitslag CE 1 voor mavo, havo en vwo
14-06-2018 Gala klas 1 en klas 2
15-06-2018 Leerlingen klas 1 en klas 2 eerste uur vrij

Week 25 – D10

18-06-2018 CE 2
19-06-2018 45-minutenrooster
19-06-2018 CE 2
19-06-2018 Leerlingen les tot en met 5e uur (12.35 uur)
20-06-2018 CE 2
20-06-2018 Toetsweek 4
21-06-2018 CE 2
21-06-2018 Toetsweek 4
21-06-2018 14.00-16.00 uur kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen
22-06-2018 CE2
22-06-2018 Toetsweek 4

Week 26 – D11

25-06-2018 Toetsweek 4
25-06-2018 Watersportkamp
26-06-2018 Toetsweek 4
26-06-2018 Watersportkamp
27-06-2018 Watersportkamp
28-06-2018 Watersportkamp
29-06-2018 Inhalen gemiste toetsen, toetsweek 4 klas 2 t/m 4
29-06-2018 Watersportkamp