juni 2019

Week 23 – D8

03-06-2019 Rekentoets 2F voor mavo-3
Rekentoets 3F voor havo-4 en vwo-5, (1e gelegenheid)
03-06-2019 Veldwerkdag biologie vwo-4
03-06-2019 Aftrap Profielwerkstuk vwo
04-06-2019 45-minutenrooster
04-06-2019 Inhaaltoetsen havo-4, vwo-4 en vwo-5 (C9) uitloop
05-06-2019 Reserve veldwerkdag biologie vwo-4
05-06-2019 Themamiddag groep 7
06-06-2019 Galafeest klas 1 en 2
07-06-2019 Leerlingen klas 1 en 2, 1e uur vrij

Week 24 – D9

10-06-2019 2e Pinksterdag, iedereen VRIJ
11-06-2019 45-minutenrooster
11-06-2019 19.30-21.00 uur ouderpanel brugklas, mavo en havo-2/3 en vwo-2/3
12-06-2019 Uitslag CE 1 voor mavo, havo en vwo
13-06-2019 19.30-21.00 ouderpanel Team-X en havo/vwo-bovenbouw

Week 25 – D10

17-06-2019 CE 2
18-06-2019 45-minutenrooster
18-06-2019 CE 2
18-06-2019 Leerlingen les tot en met 5e uur (12.35 uur)
19-06-2019 CE 2
19-06-2019 Schakelweek 4
19-06-2019 Bijeenkomst nieuwe brugklasleerlingen met extra ondersteuning
20-06-2019 CE 2
20-06-2019 Schakelweek 4
20-06-2019 14.00-16.00 uur kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen
21-06-2019 CE2
21-06-2019 Schakelweek 4

Week 26 – D11

24-06-2019 Schakelweek 4
24-06-2019 Watersportkamp
25-06-2019 Schakelweek 4
25-06-2019 Watersportkamp
26-06-2019 Watersportkamp
27-06-2019 Watersportkamp
27-06-2019 Inhalen gemiste toetsen schakelweek 4, klas 2 t/m 4
28-06-2019 Watersportkamp
28-06-2019 Uitslag CE 2