PTA (mavo)

PTA staat voor Programma voor Toetsing en Afsluiting. In het PTA staat wat je moet doen voor het examen. Alle examenonderdelen en schoolexamens met weging zijn hierin vermeld.
Het is van belang dat je alle onderdelen (op tijd) afrondt.

MAVO
cohort 2014-2015 en 2015-2016
PTA mavo, cohort 2014-2015 en 2015-2016
PTA mavo, cohort 2014-2015 en 2015-2016, vakken

cohort 2015-2016 en 2016-2017
PTA mavo 2015-2016 en 2016-2017
PTA mavo 2015-2016 en  2016-2017, vakken

cohort 2016-2017 en 2017-2018
PTA mavo 2016-2017 en 2017-2018
PTA mavo 2016-2017 2017-2018, vakken