Regelingen en procedures

Een nette, veilige school. Daarvoor maak je afspraken. Wij hebben deze afspraken ‘MHC-leefregels’ genoemd.

MHC-leefregels
1. Ik heb respect voor anderen
2. Iedereen mag zijn zoals hij/zij is
3. Ik help een ander als ik dat kan
4. Ik ga met zorg en respect om met de school en de spullen op en om de school
5. Voor mijn weloverwogen mening kom ik op

Alcoholbeleid (2014)
Het Mill Hill College heeft afspraken gemaakt over het gebruik van alcohol.
Klik hier voor het alcoholbeleid van het Mill Hill College.

Antipestprotocol (2015)
Klik hier voor het antipestprotocol

Dyslexieprotocol (2014)
Klik hier om het dyslexieprotocol te bekijken.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs (2011)
OMO heeft een speciale klachtenregeling. Klik hier voor de klachtenregeling. Klik hier om meer te lezen.

Leerlingenstatuut  (2016)
Rechten en plichten van leerlingen hebben we vastgelegd in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut is goedgekeurd door de leerlinggeleding van de MR.
Klik hier om het leerlingenstatuut in te zien.

Onderbouwreglement (2014)
Klik hier om het onderbouwreglement te bekijken.

Overgangsregeling  (2017)
Overgaan of niet? Klik hier om de overgangsnormen te lezen.
De regeling voor klas 4 en hoger is ook te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Protocol Sociale Media (2013)
Sociale Media: offline en online gelden dezelfde normen en waarden.
Klik hier om het protocol Sociale Media te lezen.

Schoolreglement (2016)
Klik hier om het schoolreglement te lezen.

Verzuimprotocol (2014)
Klik hier om het verzuimprotocol te bekijken.

Video opnamen (SVIB)
Klik hier voor meer informatie over het maken van video opnamen in de klas.