Ouderpanels

Ouderpanels onderbouw en bovenbouw
Het Mill-Hillcollege kent twee ouderpanels: één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Een ouderpanel is een eigentijdse manier om ouderbetrokkenheid op school vorm te geven en dient verschillende doelen:
•    de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten;
•    de inbreng van ouders onderdeel uit laten maken van het schoolbeleid;
•    bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de school.
De ouderpanels komen drie keer per jaar bijeen. Bij iedere bijeenkomst wordt er één thema centraal gesteld en bediscussieerd. De sectordirecteuren zijn voorzitter van het panel.

Wilt u zich opgeven voor één van beide panels? Stuur dan een e-mail  naar:
Carolien Loos en Kiki Nieuwkerk (ouderpanel team onderbouw en mavo)
Franca Peek en Ruud Schouten (ouderpanel team bovenbouw havo/vwo)

De ouderpanels vinden plaats op het Mill-Hillcollege van 19.30-21.00 uur op de volgende data:
24 november 2016
07 februari 2017
12 juni 2017

Verslagen ouderpanels
Onderbouw
Ouderpanel OB verslag 06-02-2016
Ouderpanel OB verslag 19-11-2015
Ouderpanel OB verslag, 19-05-2015
Ouderpanel OB verslag, 26-01-2015
Ouderpanel OB verslag, 13-11-2014

Bovenbouw
Ouderpanel BB verslag 24-11-2016
Ouderpanel BB verslag 02-02-2016
Ouderpanel BB verslag 19-11-2015
Ouderpanel BB verslag 19-05-2015
Ouderpanel BB verslag 26-01-2015
Ouderpanel BB verslag 13-11-2014