Ouderpanels

Ouderpanels onderbouw en bovenbouw
Het Mill Hill College kent vijf ouderpanels. Een ouderpanel is een eigentijdse manier om ouderbetrokkenheid op school vorm te geven en dient verschillende doelen:
•    de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten;
•    de inbreng van ouders onderdeel uit laten maken van het schoolbeleid;
•    bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de school.
De ouderpanels komen drie keer per jaar bijeen. Bij iedere bijeenkomst wordt er één thema centraal gesteld en bediscussieerd. De sectordirecteuren zijn voorzitter van het panel.

Wilt u zich opgeven voor één van de panels? Stuur dan een e-mail  naar:
Carolien Loos (ouderpanel brugklas)
Kiki Nieuwkerk (ouderpanel team mavo en Team-X)
Franca Peek en Ruud Schouten (ouderpanel havo-2/3 en vwo-2/3, havo-/vwo-bovenbouw)

De ouderpanels vinden plaats op het Mill Hill College van 19.30-21.00 uur op de volgende data:
Ouderpanel brugklas, mavo en havo-2/3 en vwo-2/3
19 november 2018
31 januari 2019
11 juni 2019

Ouderpanel Team-X en havo-/vwo-bovenbouw
26 november 2018
13 februari 2019
13 juni 2019