Begeleiding

Soms heeft een leerling een steuntje in de rug nodig en soms is meer specifieke hulp noodzakelijk. Hoe hebben we de begeleiding op het Mill-Hillcollege
geregeld?
We maken onderscheid tussen:
•    leerlingbegeleiding
•    studiebegeleiding
•    keuzebegeleiding
•    specifieke begeleiding intern
•    specifieke begeleiding extern
•    leerlingen met een ondersteuningsbehoefte (passend onderwijs)

Zorg voor jeugd
Het Mill-Hillcollege is aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.
Zorg voor Jeugd zorgt ervoor dat:
•    mogelijke risico’s bij leerlingen vroegtijdig worden gesignaleerd ;
•    alle instellingen weten wie betrokken is bij de leerling;
•     informatie tussen hulpverleners direct en snel wordt
uitgewisseld;
•     het meteen duidelijk is wie de eerstverantwoordelijke  is om de zorg te coördineren;
•     de voortgang en acties van de hulpverlening worden bewaakt.
Binnen onze organisatie kunnen de eindverantwoordelijke voor de zorg en de zorgcoördinatoren zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zij informeren u hierover. Bij het afgeven van een signaal geven zij geen inhoudelijke informatie door.

Klik hier voor meer informatie over Zorg voor Jeugd.