Begeleiding

Soms heeft een leerling een steuntje in de rug nodig en soms is meer specifieke hulp noodzakelijk. Hoe hebben we de begeleiding op het Mill Hill College
geregeld?
We maken onderscheid tussen:
•    leerlingbegeleiding
•    studiebegeleiding
•    keuzebegeleiding
•    specifieke begeleiding intern
•    specifieke begeleiding extern
•    leerlingen met een ondersteuningsbehoefte (passend onderwijs)

Zorg voor jeugd
Het Mill Hill College is aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.
Zorg voor Jeugd zorgt ervoor dat:
•    mogelijke risico’s bij leerlingen vroegtijdig worden gesignaleerd ;
•    alle instellingen weten wie betrokken is bij de leerling;
•    informatie tussen hulpverleners direct en snel wordt
uitgewisseld;
•    het meteen duidelijk is wie de eerstverantwoordelijke  is om de zorg te coördineren;
•    de voortgang en acties van de hulpverlening worden bewaakt.
Binnen onze organisatie kunnen de eindverantwoordelijke voor de zorg en de zorgcoördinatoren zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zij informeren u hierover. Bij het afgeven van een signaal geven zij geen inhoudelijke informatie door.

Klik hier voor meer informatie over Zorg voor Jeugd.